sigmund-TJxotQTUr8o-unsplash

Prečo "Koráb"?

Našou túžbou je nám zverené deti sprevádzať na ich ceste života cestou viery, lásky a nádeje, aby spoznávali, aký dobrý je Pán. Zameriavame sa na rozvoj celej osobnosti, no v prvom rade však v duchovnej oblasti, a to rôznymi formami: vyučovaním, spevom, maľovaním, tancom, alebo rôznou inou kreatívnou formou.

Naše zameranie

Vedenie deti k spoznaniu Boha
Vedenie deti k spoznaniu Boha

V našej MŠ sa snažíme učiť deti nielen o Bohu ale aj viesť ich k živému vzťahu s nim

Radosť a zážitok z každého dňa
Radosť a zážitok z každého dňa

Tvoríme pre deti podnetné prostredie, aby mali radosť z učenia a hry, preto uprednostňujeme zážitkové učenie.

Dôležitá je láska
Dôležitá je láska

Priorita pri výchove a vzdelávaní v našej MŠ je LÁSKA, láska k Bohu, k blížnym a k sebe samému.

Spolupracujeme s rodinou
Spolupracujeme s rodinou

Pozývame rodičov na tvorivé popoludnia, organizujeme služby Božie pre deti a rodičov a rôzne iné akcie.

Podporujeme jedinečnosť každého dieťaťa
Podporujeme jedinečnosť každého dieťaťa

Naším úsilím je umožniť každému dieťaťu zažiť pocit úspechu a šťastia.

Vieme pracovať s chybou
Vieme pracovať s chybou

Deti nie sú za chyby trestané, ani záporne hodnotené. Vedieme ich tak, aby boli samé schopné zhodnotiť a vyriešiť situáciu.

Deň v našej škole

Ráno

6:45

Hry a činnosti podľa výberu detí– deti majú priestor na samostatnú hru s hračkami, samostatné tvorenie, skladanie a iné tvorivé činnosti.
Spoločná ranná modlitba

8:30

Zdravotné cvičenie – v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa.

9:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, desiata)

Doobedie

9:30

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity -Dosahovanie vzdelávacích štandardov uvedených v Štátnom vzdelávacom programe.
Biblické príbehy – deti sa oboznamujú prostredníctvom hier, aktivít, spevu, tanca, maľby s Bibliou.

10:30

Pobyt vonku – plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Pri pobyte vonku zaraďujeme v prvom rade spontánne pohybové aktivity detí.

11:45

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, obed)

Poobedie

12:30

Odpočinok

14:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, obed)

15:00

Činnosti podľa rozvrhu: Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, Krúžkové činnosti, Hry a činnosti podľa výberu detí

Zamestnanci našej školy

Bc. Zuzana Martinková

Riaditeľka materskej školy

Mgr. Jana Heroltová

Triedna učiteľka

Andrea Rypáková

Učiteľka MŠ

Mgr. Renáta Pekárová

Učiteľka MŠ

Katarína Žuffová

Pedagogický asistent

Martina Vargová

Pomocná pracovníčka v MŠ

Juraj Matúška

Školník

Neváhajte a napíšte nám!