sigmund-TJxotQTUr8o-unsplash

Prečo "Koráb"?

Našou túžbou je nám zverené deti sprevádzať na ich ceste života cestou viery, lásky a nádeje, aby spoznávali, aký dobrý je Pán. Zameriavame sa na rozvoj celej osobnosti, no v prvom rade však v duchovnej oblasti, a to rôznymi formami: vyučovaním, spevom, maľovaním, tancom, alebo rôznou inou kreatívnou formou.

Naše zameranie

Vedenie deti k spoznaniu Boha
Vedenie deti k spoznaniu Boha

V našej MŠ sa snažíme učiť deti nielen o Bohu ale aj viesť ich k živému vzťahu s nim

Radosť a zážitok z každého dňa
Radosť a zážitok z každého dňa

Tvoríme pre deti podnetné prostredie, aby mali radosť z učenia a hry, preto uprednostňujeme zážitkové učenie.

Dôležitá je láska
Dôležitá je láska

Priorita pri výchove a vzdelávaní v našej MŠ je LÁSKA, láska k Bohu, k blížnym a k sebe samému.

Spolupracujeme s rodinou
Spolupracujeme s rodinou

Pozývame rodičov na tvorivé popoludnia, organizujeme služby Božie pre deti a rodičov a rôzne iné akcie.

Podporujeme jedinečnosť každého dieťaťa
Podporujeme jedinečnosť každého dieťaťa

Naším úsilím je umožniť každému dieťaťu zažiť pocit úspechu a šťastia.

Vieme pracovať s chybou
Vieme pracovať s chybou

Deti nie sú za chyby trestané, ani záporne hodnotené. Vedieme ich tak, aby boli samé schopné zhodnotiť a vyriešiť situáciu.

Deň v našej škole

Ráno

6:45

Hry a činnosti podľa výberu detí– deti majú priestor na samostatnú hru s hračkami, samostatné tvorenie, skladanie a iné tvorivé činnosti.
Spoločná ranná modlitba

8:30

Zdravotné cvičenie – v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa.

9:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, desiata)

Doobedie

9:30

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity -Dosahovanie vzdelávacích štandardov uvedených v Štátnom vzdelávacom programe.
Biblické príbehy – deti sa oboznamujú prostredníctvom hier, aktivít, spevu, tanca, maľby s Bibliou.

10:30

Pobyt vonku – plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Pri pobyte vonku zaraďujeme v prvom rade spontánne pohybové aktivity detí.

11:45

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, obed)

Poobedie

12:30

Odpočinok

14:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, obed)

15:00

Činnosti podľa rozvrhu: Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, Krúžkové činnosti, Hry a činnosti podľa výberu detí

Zamestnanci našej školy

Bc. Zuzana Martinková

Riaditeľka materskej školy

Mgr. Lenka Jurčová

Triedna učiteľka

Eva Siváková

Pomocná pracovníčka v MŠ

Juraj Matúška

Školník

Neváhajte a napíšte nám!