Napíšte nám


  Zriaďovateľ:
  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
  Hviezdoslavova 142, 033 01
  Liptovský Hrádok

  lipt.hradok@ecav.sk

  IČO: 31933041
  DIČ: 2021391328

  Bankové spojenie (IBAN):
  SK44 0200 0000 0031 4237 5653

  Riaditeľka CMŠ:
  Bc. Zuzana Martinková
  +421 905 397 917

  Zborová farárka:
  Mgr. Anna Belanji
  +421 918 828 050

  Zborový dozorca:
  Ing. Ján Pavlík PhD.
  +421 903 175 627

  Rýchly kontakt:
  CMŠ trieda: +421 918 828 184
  Email: cmskorab@gmail.com       
  Facebook:  skupina „CMŠ Koráb“