Zriaďovateľ CMŠ Koráb, Cirkevný zbor ECAV v Liptovskom Hrádku oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v termíne od 04.05.2020 do 15.05.2020, na školský rok 2020/2021, podaním prihlášky elektronickou formou na cmskorab@gmail.com alebo na adresu CMŠ Koráb, Hviezdoslavova 1785, 033 01 Liptovský Hrádok. Prihlášku si môžete stiahnuť na www.cms-korab.sk. Prihláška nemusí byť potvrdená lekárom. Podmienky prijatia: • prijímame deti vo veku od 3 do 6 rokov • prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou • prednostne sa prijímajú deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

Author avatar
RiaditelkaSkola
http://cms-korab.sk