Udalosti našej školyZačiatok nového školského roka 2019-2020

od: 21-08-2019

do: 02-09-2019

Pridané:
21-08-2019 08:07

Milí rodiča...Prázdniny sa nám pomaličky blížia ku koncu a naša materská škola Koráb vypláva tento školský rok už na svoju štvrtú plavbu, ktorá začína 2.9.2019 o 6.45 - 8.00. Detičkám treba priniesť papučky, pyžamko, náhradné oblečenie do skrinky a dobrú náladu :). Ak by niekto prvý deň nemohol prísť, prosíme oznámte nám to sms správou alebo telefonicky na t.č. 0918 828 184....Na všetkých kamarátov sa tešia pani učiteľky Zuzka a Ľubka

Pozvanie a informácie

od: 27-08-2018

do: 27-09-2018

Pridané:
28-08-2018 01:30

Vážení rodičia! Ďakujeme vám za prejavenú priazeň aj v novom školskom roku 2018/2019. S blížiacim sa začiatkom školského roku by sme vám radi odovzdali niekoľko praktických informácií. Srdečne vás pozývame na rodinné služby Božie pri príležitosti začiatku školského roka, ktoré sa budú konať v evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku 2.9.2018 o 9:00. V rámci služieb Božích bude požehnanie detí. Po skončení je pripravené občerstvenie a krátky športový program pre deti. V prvý deň školského roka, t. j. v pondelok 3.9.2018, treba so sebou priniesť: • pevné zatvorené prezuvky • zubnú kefku • pyžamo • náhradné oblečenie označené menom Ďalšie informácie budú odovzdané na rodičovskom združení, ktoré sa bude konať v piatok 7.9.2018 v jedálni CMŠ o 16:30. Prevádzka CMŠ je otvorená denne od 6:45 do 16:15. Dieťa treba priviesť najneskôr do 8:00 hod.

Oznam

od: 22-02-2018

do: 23-02-2018

Pridané:
22-02-2018 17:24

Piatoček 23.02.2018 CMŠ Koráb bude zatvorená. 😀 prevádzka začne v pondelok 26.02.2018 Prajeme príjemné dni.

Pridané:
13-02-2018 19:12

Zápis do CMŠKoráb pre školský rok 2017/2018 sa blíži. Termíny zápisov do materských škôl by mali prebiehať od 30.4. do 31.5.2017. Viaceré škôlky však so zápismi začali už v apríli. Zápisy do materských škôl začínajú už o pár dní. Tento rok by mali prebiehať v termíne od 30. apríla do 31. mája 2017. Viete, čo všetko vás pri zápise čaká? Dieťa môžete zapísať aj do viacerých škôlok a následne si vybrať, kam vaše dieťa nastúpi. Škôlky však treba upovedomiť o tom, že k nim od septembra nenastúpite. Pri prijímaní do materských škôl nie sú rozhodujúce školské obvody ako je to pri základných školách, teda prijatie dieťaťa nemožno viazať na jeho trvalý pobyt v obci či mestskej časti. Žiadna materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) nesmie odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie. Ako prebieha zápis? Dieťa sa prijíma na základe podanej písomnej žiadosti, ktorú rodič, resp. zákonný zástupca doručí vybranej materskej škole v deň jej zápisu. Spolu so žiadosťou je potrebné odovzdať i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Na zápise sa nevyžaduje prítomnosť dieťaťa. Do 30. júna vydá riaditeľ materskej školy rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí vášho dieťaťa do materskej školy. Kto má pri prijímaní prednosť? Do materských škôl sú prijímané deti vo veku 3 – 6 rokov. Prednostne sú prijímané do materských škôl zaradených v sieti škôl a školských deti, ktoré: *sú staršie ako 5 rokov *majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky *s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Podľa vyhlášky o materských školách si ďalšie podmienky prijatia detí určuje riaditeľ každého predškolského zariadenia individuálne. Musí ich však zverejniť na viditeľnom mieste a musia byť tiež zahrnuté v školskom poriadku zariadenia. Koľko vás bude stáť škôlka? Hoci štát deťom garantuje miesto v materskej škole, neznamená to, že rodičia nebudú mať v súvislosti s návštevou zariadenia dieťaťom žiadne výdavky. V cirkevnej materskej škole očakávajte náklady: *Školné predstavuje 30 eur mesačne *Strava približne 36 eur mesačne (1,2 eura na deň) *Poplatok na triedny fond a jednorázový poplatok spolu 20 eur na školský rok

Detská BESIEDKA

Pridané:
20-01-2018 08:07

Milí rodičia, s veľkou láskou pozývame detičky každú nedeľu na detskú BESIEDKU( pri vstupe do kostola schodíkmi vľavo hore ),kde budú deti bližšie k Božiemu slovu v čase, kedy sa ich rodičia môžu stretnúť na službách Božích.

Vianoce


Dňa: 2017-12-17
Pridané:
29-11-2017 06:26

Slávnostné služby Božie budú od 9:00 hod v nedeľu 17.12.2017.Naše detičky vystúpia s krátkym programom, prosíme ich usadiť prvé dve lavice vpravo.

Tvorenie


Dňa: 2017-12-06
Pridané:
29-11-2017 06:20

6.12.2017 sme pozvaní v dopoludňajších hodinách do múzea,kde budeme tvoriť, (lebo sme šikovní a nádherní).

soľná jaskyňa


Dňa: 2017-12-08
Pridané:
29-11-2017 06:18

08.12.2017 sa veľmi *-* tešíme na výlet do soľnej jaskyne

Fotenie


Dňa: 2017-12-07
Pridané:
29-11-2017 06:16

Fotenie 7.12.2017 od 7:30 hod - kto má záujem , všetky informácie na nástenke v CMŠ Koráb

tvorivá dielnička


Dňa: 2017-12-12
Pridané:
29-11-2017 06:14

Milí rodičia a všetci známi. Srdečne Vás pozývame na „Tvorivú dielničku“ (rodičia sa pohrajú so svojimi deťmi a deti so svojimi rodičmi). Dňa: 12. 12.2017 (utorok), v triede CMŠ, od 15:30 hod. Deti si môžu skúsiť zdobenie medovníčkov, ktoré nám upečie mamka a starká Lukáška Lehotského (všetko bude pochystané). Prosíme priniesť malé vianočné občerstvenie, ovocie a dobrôtky,koláčiky. Tešíme sa na stretnutie*-*.

stretnutie


Dňa: 2017-12-01
Pridané:
29-11-2017 06:10

Borová Sihoť dňa: 01.12.2017(piatoček)od 16:00hod. Pozývame vás na spoločné stretnutie (každý si objedná, čo mu chutí *-*). Vítané sú aj detičky(hrací kútik), starí, krstní rodičia, priatelia a známi.

Tvorivé dielničky


Dňa: 2017-11-15
Pridané:
13-11-2017 15:42

S láskou všetkých pozývame na tvorivé dielničky 15.11.2017 od 15:30 hod (streda) mňam 😁 mňam pomazánka a šalátik, pečivo. Tešíme sa na všetkých. 😀

OZNAMY

Pridané:
30-10-2017 14:55

07.11.2017 NAPANT- Zvieratká z lesa 09.11.2017 TANAP - prednáška 10.11.2017 soľná jaskyňa 16.11.2017 od 15:30 hod tvorivé dielničky 24.11.2017 NAPANT- Príbeh sedliaka Ignáca

OZNAM

Pridané:
30-10-2017 13:36

CMŠ Koráb je v čase jarných prázdnin (30.10.2017-31.10.2017)OTVORENÁ. Streda 01.11.2017 je sviatok, CMŠ je zatvorená, prevádzka začne 02.11.2017(štvrtok).

PONÚKAME

Pridané:
30-10-2017 13:31

• 1x mesačne ( tretia nedeľa v mesiaci) Služby Božie v nedeľu – vystúpenie detí CMŠ napr. krátka báseň, modlitba. • 1 x mesačne návšteva Soľnej jaskyne v LM v priestoroch plavárne. • 1x mesačne tvorivé dielne pre rodičov a detičky - rodičia si vzájomne odovzdajú skúsenosti, rady, nápady... - v novembri zeleninová párty NAPR. Zemiakový šalát bez majonézy (deti majú rady papkanie) na rečňovanku : varila myšička kašičku + výzdoba z plodov jesene. • 2x mesačne koníky po hrádzi rieky Belá (p. Pavúková) . • 2x mesačne NAPANT a TANAP -odborné prednášky o prírode pre deti zadarmo. • Každý utorok: duchovné slovo p. farárka Belanji. • Každá streda: AJ p. farár Belanji. • Každý piatoček : duchovno detské piene Samuel Plachtinský. • Sezónna návšteva múzea – podľa ponuky.  Výcvik: lyžiarsky, plavecký(podľa záujmu). DEPISTÁŽ:Spolupráca s CPPPaP v LM (centrum pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie).  Odborné prednášky pre rodičov a známych.

Poplatky

Pridané:
30-10-2017 13:25

- školné 30,-€ uhrádzať na účet CMŠ: Číslo účtu: SK44 0200 0000 0031 4237 5653, do poznámky meno dieťaťa, - stravné 26,40-€ uhrádzať na účet CMŠ: Číslo účtu: SK44 0200 0000 0031 4237 5653, do poznámky meno dieťaťa ( napr. v apríli bude vyúčtovanie platieb).

oznamy

Pridané:
18-09-2017 06:58

20.09.2017, Tvorivá dieľnička. Národopisné múzeum Liptova a Ovčiarske múzeum Liptovský Hrádok. Poplatok uhradíme zo zostatku CMŠ 21.09.2017, Soľná Jaskyňa v LM

rodičovské združenie

Pridané:
12-09-2017 06:35

Milí rodičia. Pozývame Vás na dnešné (12.9.2017)rodičovské združenie v triede CMŠ Koráb od 15:30 hod. Veľmi sa tešíme na stretnutie...

Facebook

Pridané:
02-09-2017 15:05

Na Facebooku má CMŠ Koráb vytvorenú uzavretú skupinu: CMŠ Koráb Bude slúžiť ako jedna z foriem komunikácie rodičia, starí rodičia... - a CMŠ 😀😍😁 Kto má záujem - môže požiadať o pridanie

Oznam

Pridané:
02-09-2017 14:23

Milí rodičia prevádzka CMŠ Koráb Liptovský Hrádok začína v školskom roku 2017/2018 04.09.2017 od 6:45 do 16:15 hod príchod detí do CMŠ je do 8:00 hod prosíme priniesť : - 3x fotografiu( môže byť vytlačená z tlačiarne ) dieťaťa rozmer cca šírka 5cm x výška 6cm pyžamko papučky obľúbené hračky - zabezbečiť deťom náhradné oblečenie (do skrinky) priniesť aj obuv do dažďa ,pršiplášť VŠETKO PROSÍME OZNAČIŤ MENOM dieťaťa -školné a stravné prosíme uhrádzať na účet Číslo účtu: SK44 0200 0000 0031 4237 5653 VS dohodneme veľmi sa na všetkých tešíme 💞celý kolektív CMŠ💖

Služby Božie pri príležitosti začiatku školského roka


Dňa: 2017-09-03
Pridané:
02-09-2017 13:10

Milí rodičia a všetci známi s láskou vás pozývame v nedeľu 03.09.2017 od 9:00 hod na slávnostné služby Božie v Liptovskom Hrádku spojené s prekvapením ☺