KontaktAdresa:

Cirkevná materská škola

Hviezdoslavova 1785

033 01 Liptovský Hrádok

Kontakt:

CMŠ trieda: +421 918 828 184

cmskorab@gmail.com

Facebook: skupina "CMŠ Koráb"

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK44 0200 0000 0031 4237 5653

Zborová farárka:

Mgr. Anna Belanji, +421 918 828 050

Zborový dozorca:

Ing. Ján Pavlík PhD., +421 903 175 627

Zriaďovateľ:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Hviezdoslavova 142

033 01, Liptovský Hrádok


lipt.hradok@ecav.sk


IČO: 31933041

DIČ: 2021391328

Web:

www.ecavlh.sk

Napíšte nám