Cirkevná materská škola „Koráb“

v Liptovskom Hrádku

Hviezdoslavova 1785
033 01 Liptovský Hrádok


Čo ponúkame vašim deťom:


V našej materskej škole vyučujeme deti na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, doplnené o výchovu a vzdelávanie na základe biblických príbehov. Prioritou vzdelávania je deťom vytvoriť priaznivé prostredie plné Božej lásky a bezpečia pre harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v pokojnej a tvorivej atmosfére.

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jeremiáš 29, 11)